2023-as VBKE Torna Játékszabályzata
 
 
 

 

 

 

23. MINDIGVÁR NONSTOP


Ünnepi Fehérvári Futballfesztivál

 

VIDEOTON FCF Baráti Kör

 

Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Kupák

 

Határok Nélkül

 

 

JÁTÉKSZABÁLYAILetölthető PDF formátumban az utolsó, aktuális verzió ITT!

 


A játékosok száma

A játékban két csapat vesz részt legfeljebb 6-6 játékossal, közülük 1-1 kapussal. Kapusok nélkül mérkőzést játszani nem lehet, tehát mindkét csapat köteles a játéktéren lévő játékosai közül kapust megnevezni.

A jegyzőkönyvben csak olyan játékos szerepelhet, aki a mérkőzés kezdetén jelen van. A később érkező játékosok a játékvezető engedélyével pályára léphetnek, nevüket a félidőben, vagy a mérkőzés végén a jegyzőkönyvbe fel kell vezetni. A kinyomtatott összeállítás a mérkőzés befejezéséig módosítható.

A csere végrehajtása: Cserék korlátlan mennyiségben hajthatók végre a mérkőzésen. A csere egyaránt végrehajtható, ha a labda játékban vagy játékon kívül van, a következő feltételek betartása mellett:

 •  

  A lecserélt játékos csak a cserezónán belül hagyhatja el a játékteret.

 •  

  A cserejátékos csak a cserezónán belül léphet be a játéktérre és csak akkor, ha a lecserélt játékos teljes egészében áthaladt az oldalvonalon.

 •  

  A csere akkor van végrehajtva, amikor a cserejátékos belép a játéktérre.

Kapus-mezőnyjátékos csere csak akkor lehetséges, amikor a labda nincs játékban. Bármely játékos helyet cserélhet a kapussal, ha a cserére annak megtörténte előtt a játékvezető engedélyt adott, és a cserét akkor hajtják végre, amikor áll a játék.

A mérkőzés kezdetén a csapatok minimális létszáma 4 fő. Ha bármelyik csapat létszáma sérülések, kiállítások következtében véglegesen 3 főre csökken, akkor a mérkőzést be kell szüntetni.

Büntető rendelkezések:

Ha a csere végrehajtása során egy cserejátékos belép a játéktérre, mielőtt a lecserélendő játékos azt teljesen elhagyta volna:

 •  

  A játékot meg kell szakítani (az előnyszabály figyelembevételével).

 •  

  A lecserélendő játékost fel kell szólítani a játéktér elhagyására.

 •  

  A cserejátékos szóban figyelmeztetni kell, ha nem volt hatással a játékra, 2 percre ki kell állítani, ha hatással volt a játékra.

 •  

  A lecserélendő játékos pályán maradhat, vagy másik cserejátékos jöhet be helyette, kiállítás esetén a pályán levő játékosok száma nem változik.

 •  

  A játékot az ellenfél csapata javára megítélt közvetett szabadrúgással kell újraindítani arról a helyről, ahol a labda a játék megszakításakor volt.

Ha a csere végrehajtása során egy cserejátékos nem a cserezónán belül lép a játéktérre vagy a lecserélendő játékos nem a cserezónán belül hagyja el a játékteret:

A játékot meg kell szakítani.

 •  

  A vétkes játékost szóban figyelmeztetni kell, ha nem volt hatással a játékra, sárga lap felmutatásával 2 percre ki kell állítani, ha hatással volt a játékra.

 •  

  Ha a cserejátékos nem a cserezónán belül lépett a játéktérre, a lecserélt játékos visszatérhet, vagy másik cserejátékos jöhet be helyette, a játékosok száma nem változik. Ha a lecserélendő játékos nem a cserezónán belül hagyja el a játékteret és 2 percre ki lett állítva, a csapat létszáma eggyel csökken.

 •  

  A játékot az ellenfél csapata javára megítélt közvetett szabadrúgással kell újraindítani arról a helyről, ahol a labda a játék megszakításakor volt.A játékosok felszerelése

A csapatok egységes színű, számozott mezben kötelesek pályára lépni. A két csapat öltözékének eltérő színűnek kell lennie. Azonos szín esetén a vendégcsapatnak kell mezt cserélnie! A kapusnak olyan színeket kell viselni, amelyek megkülönbözteti őt a többi játékostól.

A játékos nem viselhet olyan felszerelést, amely veszélyezteti saját maga, vagy az ellenfél testi épségét. (Ez vonatkozik minden ékszerre is!) A játékosok az alapfelszerelésen kívül viselhetnek mást is (pl. térdvédő, szemüveg, arcmaszk, könnyített gipszkötés), feltéve, ha a viselés egyetlen célja, hogy fizikailag megvédje őt, és nem veszélyes rá vagy a többi játékosra. Ennek eldöntésére egyedül a játékvezető jogosult.A játékvezető

A mérkőzéseket egy vagy két játékvezető vezeti, aki(k)nek korlátlan joga, hogy azon mérkőzésen érvényt szerezzen a játékszabályoknak. Két játékvezető esetén a kispadok oldalán helyezkedik el a játékvezető, míg az ellentétes oldalon a második számú játékvezető. A játékvezetőnek a játékra vonatkozó döntései véglegesek. A játékvezető csak akkor változtathatja meg döntését, ha felismeri, hogy tévedett. Ezt azonban csak addig teheti meg, amíg a játékot újra nem indította, vagy a mérkőzés véget nem ért.A mérkőzések időtartama

A félidők közötti szünetek: A félidők közötti szünet térfélcserére, a kispadok cseréjére és némi frissítő elfogyasztására korlátozódik.

Várakozási idő: Várakozási idő nincs!

Hosszabbítás: A játékvezetőnek félidőnként a kieső időt (pl. időhúzás) be kell számítania. Az elvesztegetett idő mértékének megállapítása a játékvezető kizárólagos joga. A játékvezetőnek mindkét félidőt meg kell hosszabbítania a büntetőrúgás végrehajtására.A játék kezdete és folytatása

A játék kezdete: Amelyik csapat a sorsoláson nyer, az térfelet választ vagy kezdést. A második félidőt az a csapat kezdi, aki az első félidőben térfelet választhatott.

Kezdőrúgás végrehajtása:

 •  

  minden játékosnak a saját térfelén kell tartózkodni, kivéve a kezdőrúgást elvégző játékost;

 •  

  az ellenfél játékosainak legalább 3 m-re kell a labdától tartózkodniuk;

 •  

  a labdának mozdulatlanul kell állnia a kezdőponton, a labda akkor kerül játékba, amikor elrúgták és egyértelműen elmozdult;

 •  

  kezdőrúgást végző játékos mindaddig nem érintheti meg még egyszer a labdát, amíg azt más játékos nem érintette, vagy a labda játékon kívülre nem került;

Kezdőrúgásból közvetlenül nem érhető el gól!


A játékvezetői labda: Ha a játékot egyéb, a játékszabályokban nem rögzített módon megszakítják, és nem történt szabálytalanság, akkor a játékot játékvezetői labdával kell folytatni onnan, ahol a labda a játék megszakadásának pillanatában volt.

A labdát egy játékosnak ejti le a játékvezető, a többieknek legalább 4 méterre kell állniuk (mindenkinek). Ha a játék megszakításakor a labda vagy az utolsó labdaérintés a büntetőterületen belül volt, akkor a kapusnak ejtik a labdát! Minden más esetben a labdát utoljára érintő csapat egyik játékosának ejti le a labdát a játékvezető. A labda akkor kerül játékba, ha a földre ér.

Labdaejtésből gól csak akkor érhető el, ha legalább két játékos érintette, mielőtt a kapuba került.

A támadócsapat javára az ellenfél büntetőterületen belül megítélt közvetett szabadrúgást a büntetőterüle- tet határoló vonal azon pontjáról kell elvégezni, amelyik legközelebb esik a szabálytalanság helyéhez.

Amennyiben a labda mennyezetet ér, a labdát utoljára érintő csapat ellenfele oldalbedobással/ oldalberúgással hozza ismételten játékba a labdát, az oldalvonal legközelebbi pontjáról.A fegyelmezés eszközei és módja

A fegyelmezések fajtái:

 •  

  szóbeli figyelmeztetés;

 •  

  sárga lapos figyelmeztetés (2 perces kiállítás);

 •  

  piros lappal történő végleges kiállítás.

Második sárga lapot követő, vagy azonnali piros lap felmutatása esetén a kiállított játékosnak el kell hagynia a játékteret és annak környezetét, de helyette öt perc eltelte után egy cserejátékos pályára léphet, a csapat létszáma kiegészülhet.

Kiállítás esetén a játékvezető a kettő és öt perc mérését akkor kezdi meg, amikor a kiállítást követően a labda ismét játékba kerül. A kiállítás alatt történt időhúzás mértékét a játékvezető a kettő és öt perchez hozzászámítja, az emberhátrányban játszó csapat, csak ezt követően egészülhet ki.Szabálytalanságok és sportszerűtlenségek

A közvetlen szabadrúgást arról a helyről kell elvégezni, ahol a szabálytalanság történt, kivéve a védőcsapat javára, saját büntetőterületen belül megítélt szabadrúgást, amely a büntetőterület bármely pontjáról elvégezhető.

Büntetőrúgás

Büntetőrúgást kell ítélni, ha a játékos saját büntetőterületen belül követ el közvetlen szabadrúgást érő cselekedetet, tekintet nélkül a labda helyzetére, feltéve, hogy a labda játékban van.

Közvetett szabadrúgás

Közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára, ha a kapus a saját büntetőterületen belül elköveti a következő három szabálytalanság valamelyiket:

 •  

  kézzel érinti vagy megjátssza a labdát, amit csapattársa szándékosan hozzárúgott;

 •  

  kézzel érinti a labdát, amit közvetlenül egyik csapattársa által elvégzett bedobásból/oldalberúgásból kapott;

 •  

  kézzel 4 másodpercnél tovább birtokolja a labdát saját büntetőterületen beül;

 •  

  másodszor is kézzel érinti, vagy kezébe veszi a játékban lévő labdát, mielőtt azt az ellenfél játékosa érintette volna.


A közvetett szabadrúgást arról a helyről kell elvegezni, ahol a szabálytalanság történt A saját büntetőterületen belül megítélt közvetett szabadrúgást, a büntetőterületet határoló vonal azon pontjáról kell elvegezni, amelyik a legközelebb esik a szabálytalanság helyéhez..

A játékvezetőnek fegyelmezési joga attól a pillanattól van, amikor megérkezik a játéktérre és egészen addig tart, amíg a mérkőzést befejező sípszó után azt elhagyja.

Szóbeli figyelmeztetéssel járó szabálytalanságok

Szóban figyelmeztetni kell azt a játékost vagy cserejátékost, aki elköveti a következő szabálytalanságok valamelyikét:

 •  

  késlelteti a játék újraindítását;

 •  

  szabadrúgásnál nem tartja be az előírt távolságot;

 •  

  szögletrúgásnál, bedobásnál/berúgásnál, nem tartja be az előírt távolságot;

 •  

  szabálytalanul hajtja végre a cserét, amellyel nem szerez előnyt csapatának;

Figyelmeztetéssel járó szabálytalanságok

Sárga lapot kell felmutatni és 2 percre ki kell állítani azt a játékost vagy cserejátékost, aki elköveti a következő szabálytalanságok valamelyikét:

 •  

  felelőtlenül, vagy az indokoltnál nagyobb mértékű erőbevetéssel támadja ellenfelét;

 •  

  szabálytalansággal ígéretes támadást akadályoz meg;

 •  

  sportszerűtlen magatartásban vétkes;

 •  

  szóval vagy mozdulattal kimutatja eltérő véleményét;

 •  

  következetesen vét a játékszabályok ellen;

 •  

  ismételten késlelteti a játék újraindítását;

 •  

  szabadrúgásnál, szögletrúgásnál, bedobásnál/berúgásnál, ismételten nem tartja be az előírt távolságot;

 •  

  a játékvezető engedélye nélkül belép vagy visszatér a játéktérre, vagy szabálytalanul hajtja végre a cserét, amellyel előnyt szerez csapatának;

Piros lappal ki kell állítani azt a játékost vagy cserejátékost, aki elköveti a következő szabálytalanságok valamelyikét:

 •  

  súlyos szabálytalanságban vagy durva játékban vétkes;

 •  

  leköpi az ellenfelet vagy bármely más személyt;

 •  

  szabálytalansággal nyilvánvaló gólhelyzetet, vagy gólt akadályoz meg;

 •  

  goromba, durva vagy sértő kifejezéseket és/vagy mozdulatokat használ;

 •  

  ugyanazon a mérkőzésen egy második sárga lapos figyelmeztetés begyűjtése.Szabadrúgások

Közvetlen vagy közvetett szabadrúgás a büntetőterületen kívülről:

 •  

  az ellenfél minden játékosa legalább 5 méterre van a labdától, amíg az játékba nem kerül;

 •  

  a labda akkor kerül játékba, amikor elrúgták és egyértelműen elmozdult.

Közvetlen vagy közvetett szabadrúgás a védőcsapat javára a saját büntetőterületen belülről:

 •  

  az ellenfél minden játékosa legalább 5 méterre van a labdától;

 •  

  az ellenfél minden játékosa a büntetőterületen kívül van, amíg a labda játékba nem kerül;

 •  

  a labda akkor van játékban, ha elrúgták és egyértelműen elmozdult.


Ha a szabadrúgás elvégzésénél az ellenfél az előírt távolságnál közelebb van a labdához, akkor a szabadrúgást meg kell ismételni (az előnyszabály figyelembevételével), a játékost első esetben szóban figyelmeztetni kell. Ismétlődés esetén (a csapat bármely tagja követi el) a játékost 2 percre ki kell állítani. Ha a szabadrúgást a védőcsapat a saját büntetőterületen belülről végzi el, és a labda nem kerül közvetlenül játékba büntető területen kívülre, akkor a szabadrúgást meg kell ismételni.

A támadó csapat játékosa a sorfalba nem állhat be, attól legalább 1 méter távolságban kell helyezkednie.Büntetőrúgás

Büntetőrúgást kell ítélni az a csapat ellen, amely közvetlen szabadrúgást maga után vonó szabálytalanságok valamelyiket követi el a saját büntetőterületén belül, amikor a labda játékban van.

A labda és a játékosok helyzete:

A labdát a kaputól kilenc méterre kell elhelyezni. A büntetőrúgást végrehajtó játékost egyértelműen azonosítani kell. A védőcsapat kapusa a kapuvonalon a kapufák között, a rúgó játékossal szemben marad a rúgás elvégzéséig. A többi játékosnak a labdától minimum 5 méterre, a labda vonala mögött kell elhelyezkednie.

Ha a büntető elvégzése után a rúgó játékos (nem kézzel) másodszor is érinti a labdát, mielőtt azt más játékos is érintette volna, akkor közvetett szabadrúgást kell ítélni ellene a szabálytalanság helyéről.Bedobás/oldalberúgás

A labdát az oldalvonalról bedobással/oldalberúgással lehet játékba hozni.

Bedobásból/oldalberúgásból nem lehet közvetlenül gól/öngólt elérni! A kapus nem érintheti kézzel a csapattársától bedobásból/oldalberúgásból kapott labdát!

Végrehajtás:

Bedobás: A labda elengedésének pillanatában a dobó játékosnak:

 •  

  arccal a játéktér felé kell fordulnia;

 •  

  mindkét lábának egy részével érintenie kell az oldalvonalat, vagy a játéktéren kívül a talajt;

 •  

  két kezével tartja a labdát, amelyet hátulról, a feje felett hozz előre;

 •  

  a labdát azon a ponton juttatja be, ahol az elhagyta a játékteret;

 •  

  a labda akkor kerül játékba, ha eldobták és a játéktérre kerül.

Oldalberúgás: A labda elrúgásának pillanatában a dobó játékosnak:

 •  

  a labdát az oldalvonalra, vagy a játéktéren kívül a talajra kell helyezni;

 •  

  a labdát azon a ponton juttatja be, ahol az elhagyta a játékteret;

 •  

  a labda akkor kerül játékba, ha elrúgták és a játéktérre kerül.

Bedobásnál/oldalberúgásnál az ellenfél játékosainak legalább 2 m-re el kell távolodnia az oldalvonaltól.

Amennyiben a bedobásra/oldalberúgásra jogosult csapat nem onnét végzi el a bedobást/oldalberúgást, ahol a labda elhagyta a játékteret, vagy 4 másodpercen belül nem végzi el azt, a bedobás/oldalberúgás joga a másik csapatra száll át.

A 4 másodperc mérése akkor indul, amikor a bedobásra/oldalberúgásra jogosult csapat készen áll a végrehajtásra, és nem akkor, amikor valamely játékosa kézbe veszi a labdát, vagy földre helyezi. Amennyiben a bedobásra/berúgásra jogosult csapat célja a végrehajtás késleltetése, a játékvezető megkezdi a 4 másodperc számolását, amikor a csapat készen állhatna a végrehajtásra.


Kidobás

A kidobás végrehajtás:

 •  

  a labdát a kapuelőtér bármelyik pontjáról a védőcsapat kapusa dobja ki;

 •  

  a kapus addig nem érintheti a labdát másodjára, amíg az egy másik játékost nem érintette;

 •  

  a labda akkor kerül játékban, ha eldobták.

Ha a labdát birtokló kapus 4 másodpercen belül nem végzi el a kidobást, közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára (a büntetőterületet határoló vonal azon pontjáról, amelyik a legközelebb esik a szabálytalanság helyéhez).

Kidobásból közvetlenül gól/öngól nem érhető el.Szögletrúgás

A szögletrúgás a játék újrakezdésének egyik módja. Szögletrúgásból közvetlenül gól érhető el az ellenfél kapujába.

Végrehajtás

 •  

  a labdát a közelebb eső sarokpontra, vagy a sarokponttól maximum 50 cm-re, az alapvonalra kell helyezni;

 •  

  az ellenfeleknek a labdától legalább öt méter távolságban kell tartózkodniuk, amíg a labda játékba nem kerül;

 •  

  a labdát a támadócsapat egyik játékosának kell elrúgni, a labda akkor kerül játékba, amikor elrúgták és egyértelműen elmozdult;

 •  

  a rúgó játékos addig nem érintheti a labdát másodjára, amíg azt másik játékos nem érintette.

Kidobást kell ítélni az ellenfél javára, ha a labdát birtokló játékos 4 másodpercen belül nem végzi el a szögletrúgást.

Ha egy játékos az előírt távolságnál közelebb szalad azzal a szándékkal, hogy a szöglet gyors elvégzését megakadályozza, akkor a sarokrúgást meg kell ismételni (az előnyszabály figyelembevételével), a játékost első esetben szóban figyelmeztetni kell. Ismétlődés esetén (a csapat bármely tagja követi el) a játékost 2 percre ki kell állítani.Útmutatók, értelmezések

 

A következő útmutatások azért készültek, hogy tisztázzák a labdarúgás játékszabályainak helyes alkalmazását.


A kispályás labdarúgás olyan sport, melyben a játékosok közötti testi érintkezés természetes és elfogadott része a játéknak, mindamellett, a játékosoknak a szabályokat betartva, a fair play szellemet figyelembe véve kell játszaniuk. Felhívjuk azonban a játékvezetők figyelmét, hogy a testi érintkezések megítélésében legyenek szigorúbbak, mint a nagypályás labdarúgásban, tekintettel a játéktér borítására, a játéktér környezetére, így az ezekből fakadó fokozott sérülésveszélyre.


A becsúszó szerelés nem tiltott Amennyiben a mozdulat felelőtlen sárga lappal (2 perces kiállítással), ha túlzott mértékű erőbevetésű, piros lappal kell büntetni.


A súlyos szabálytalanság és a durva magatartás, beleértve a testi erő elfogadhatatlanul magas szintű használatát, piros lapos kiállítást maga után vonzó szabálytalanság.

Súlyos szabálytalanság

Súlyos szabálytalanságban vétkes az a játékos, aki túlzott erőt vagy brutalitást alkalmaz ellenfelével szemben, miközben megpróbálja megszerezni a labdát, amikor az játékban van.


Durva magatartás

Durva magatartás mind a játéktéren, mind pedig a játéktéren kívül előfordulhat attól függetlenül, hogy a labda játékban van, vagy nincs. A játékos durva magatartásban vétkes, ha túlzott erőt alkalmaz és veszélyezteti ellenfele testi épségét miközben nem kísérli meg a labdát megszerezni. Abban az esetben is durva magatartásban vétkes a játékos, ha saját csapattársával vagy bármely más személlyel szemben alkalmaz túlzott erőt vagy brutalitást.


Csapatvezetők figyelmeztetése

A sportszerűtlen viselkedésben vétkes csapatvezetőknek fel lehet mutatni sárga/piros lapot, amennyiben a vétkes nem azonosítható, a technikai zónában tartózkodó rangidős edző kapja a sárga/piros lapot.


Késleltetett figyelmeztetés

El lehet halasztani a sárga/piros lap felmutatását a következő játékmegállásig, ha szabálytalanságot követően a vétlen csapat gyors szabadrúgást végez el, egyértelmű gólszerzési lehetősége van és a játékvezető még nem kezdte meg a fegyelmezési szankciót.


Kapus játéka

A kapus nem érhet el úgy gólt, hogy utoljára kézzel érintette a labdát. Ha a kapus közvetlenül az ellenfél kapujába dobja a labdát (függetlenül attól, hogy éppen játékba hozta a labdát, vagy védés után teszi), akkor az ellenfél következik kidobással. Szintén az ellenfél következik kidobással, ha egy kapus kezéről védés után (pl. öklözés) közvetlenül az ellenfél kapujába kerül a labda.


Szabálytalanságok a kapussal szemben Felhívjuk a játékvezetők figyelmet, hogy:

 •  

  szabálytalanságot követ el az a játékos, aki akadályozza a kapust abban, hogy a kezében tartott labdától megszabaduljon;

Ha egy játékos akadályozza a kapust abban, hogy a kezében tartott labdától megszabaduljon közvetett szabadrúgást kell ítélni, és a játékost első esetben szóban figyelmeztetni kell (ismétlődés esetén sárga lap felmutatásával 2 percre ki kell állítani).


A labda fedezése

Nem követ el szabálytalanságot az a játékos, aki úgy fedezi a labdát ellenféle elöl, hogy kezet nem használja és a labdát úgy birtokolja, hogy az megjátszható távolságra van tőle.

Az a játékos, aki szabálytalanul használja kezet, karját, lábait vagy testét és ezzel akadályozza ellenfelét a labda megszerzésében szabálytalanságot követ el, és ellene közvetlen szabadrúgást kell ítélni. Amennyiben a játékos ezt a büntetőterületen belül követi el, úgy ellene büntetőrúgást kell ítélni.


Ollózás

Az ollózás akkor megengedett, ha a játékvezető véleménye szerint az nem veszélyes az ellenfél egyik játékosára sem.


Szándékos kezezés

A labda szándékos kezezése közvetlen szabadrúgással, ha a kezezés a saját büntetőterületen belül történt (kivéve a védő csapat kapusa), akkor büntetőrúgással büntetendő. Sárga lap felmutatása automatikusan nem szükséges.

Vannak olyan esetek, mikor a szándékos kezezésért a vétkes játékost, a szabadrúgás mellett sportszerűtlen magatartás miatt sárga lap felmutatásával 2 percre ki kell állítani. Pl, amikor a játékos:

 •  

  szándékos kezezéssel megakadályozza az ellenfél ígéretes támadását;

 •  

  gólt akar megakadályozni, de cselekedete nem sikerül, a labda gólba jut;

 •  

  szándékos kezezéssel próbál gólt szerezni.

Vannak olyan esetek, mikor a szándékos kezezésért a vétkes játékost, a szabadrúgás mellett piros lap felmutatásával végleg ki kell állítani. Például, amikor a játékos:

 •  

  szándékos kezezéssel nyilvánvaló gólhelyzetet, vagy gólt akadályoz meg.

A kezezés akkor is szabálytalan, ha a játékos természetellenesen nagyobbá teszi a testfelületét azzal, hogy kezeit/karjait oldalt vagy váll feletti magasságban tartja. Ha viszont a játékos a saját kezére vagy karjára rúgja a labdát játék közben, akkor az nem szabálytalan.


Vétlen kezezés

Nem büntetendő a kezezés, ha a játékos elesik vagy becsúszás közben a labda azt a kezét/karját találja el, amelyikkel a talajra támaszkodik, és ezt a kezét nem nyújtja ki oldalirányban vagy függőlegesen.

A labda vétlen kezezése esetén sem lehet gólt elérni az ellenfél kapujába. A játék ilyen esetben kidobással folytatódik.


Játékvezetővel szembeni magatartás

Azt a játékost, aki kifejti ellenvéleményét, tiltakozik a játékvezető ítélete ellen, szóban figyelmeztetni kell, vagy sárga lap felmutatásával 2 percre ki kell állítani. Azt a játékost, aki tettlegesen bántalmazza vagy fenyegeti a játékvezetőt, vagy aki goromba, durva, sértő kifejezéseket és/vagy mozdulatokat használ, piros lappal ki kell állítani.


Szimulálás

Azt a játékost, aki megpróbálja megtéveszteni a játékvezetőt sérülés színlelésével, vagy szabálytalanság szimulálásával, szóban figyelmeztetni kell sportszerűtlen magatartásért, ismétlődés esetén pedig 2 percre ki kell állítani. Ha a játék megszakításra kerül, akkor a játékot közvetett szabadrúgással kell folytatni arról a helyről, ahol a szabálytalanság történt.


A labda játékba hozatalának késleltetése

A játékvezetőnek figyelmeztetni kell és 2 percre ki kell állítani azokat a játékosokat, akik taktikai okokból késleltetik a labda játékba hozatalát, mint pl. ha egy játékos:

 •  

  elrúgja vagy felveszi és kezében tartja a labdát, miután a játékvezető megszakította a játékot.


Az előírt távolság be nem tartása szabadrúgásnál

Ha egy játékos a szabadrúgás elvégzésének pillanatában közelebb van, mint 5 méter, akkor a szabadrúgást meg kell ismételni (az előnyszabály figyelembevételével), a vétkes játékost első esetben szóban figyelmeztetni kell, ismétlődés esetén pedig 2 percre ki kell állítani.


Szabálysértések ismétlődése:

Szabadrúgás, szögletrúgás, bedobás esetén az előírt távolság be nem tartásánál, szimulálásnál, szabálytalan cserénél (ha nincs hatással a játékra) első esetben szóbeli figyelmeztet a játékvezető. Ismétlődés esetén sárga lap felmutatásával kettő perces kiállítást kell alkalmazni akkor is, ha nem ugyanaz a játékos követi el, hanem valamelyik csapattársa.


A játékszabály kijátszása

A szabály értelmében a játékos fejjel, mellel, térddel stb. odajátszhatja kapusához a labdát. Ha azonban a játékos ezt oly módon teszi, hogy az a játékvezető véleménye szerint a szabály kijátszása, akkor az ellenfél javára közvetett szabadrúgást kell ítélni arról a helyről, ahol a szabálytalanság történt. A szabálytalanságot a mezőnyjátékos követi el, aki ki akarja játszani a szabály betűjét és szellemét.


Játékosok igazolása

Amennyiben valamely csapat igazolása nincs jelen a mérkőzés kezdetén, a mérkőzés csak abban az esetben játszható le, ha az ellenfél a jegyzőkönyvbe az alábbi írásos nyilatkozatot teszi:

„Az ellenfél játékosait ismerjük, hozzájárulunk, hogy igazolás(ok) hiányában is lejátszásra kerüljön a mérkőzés, ezirányú óvást nem fogunk benyújtani.”


Jelen szabályleírásban nem részletezett esetek elbírálásában, a nagypályás labdarúgás játékszabályai alapján kell eljárni.


Összeállította: Mészáros István* Kiadva: 2019.08.30.


 

* Nagy László: „Kispályás labdarúgó bajnokság játékszabályai 2008” felhasználásával


Rendelkezésünkre bocsátotta a DUNAÚJVÁROSI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG!

 

EZÚTON IS: KÖSZÖNJÜK!


 

 
2023.11.17. 19:41
 
Vissza    Nyomtatás